Yangjiang Debao Food Machinery Co., Ltd.

Hotline:13827678908

Popular Keywords: Kneading machine Dough conveyor Toughness forming machine Biscuit forming machine

Your Location: Home > Contact

Yangjiang Debao Food Machinery Co., Ltd.

Contact: Manager Zhang

Mobile: 13827678908

Fax:+86-0662-6881328

E-mail:2361049040@qq.com

Address:No. 6, East of Keji 5th Road, Fukuoka Industrial Park, High-tech Zone, Yangjiang City, Guangdong Province